Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så bestod byn av:

57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner
52 var kvinnor
48 män
70 ickekristna
30 kristna
89 heterosexuella
11 homosexuella

6 personer skulle inneha och nyttja 59 % av alla gemensamma tillgångar, och de 6 personerna kom från USA

80 hade otillräckliga boendeförhållanden
70 var analfabeter
50 var undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en PC.
1 och bara en har en akademisk examen.

Om man betraktar världen på detta sätt så
påvisas nödvändigheten av samhörighet,
förståelse, acceptans och utbildning för alla.
Om Du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är Du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka.

Om Du inte har upplevt ett krig, inte upplevt
hunger, fångenskapens ensamhet eller
dödskampens smärta så är Du lyckligare lottad
än 500 miljoner människor här på jorden.

Om det finns mat i Ditt kylskåp, om Du har ett
jobb, om Du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är Du rikare än 75 % av innevånarna på jorden.

Har Du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och småslantar i en ask,
då tillhör Du de rikaste 8 % av jordens innebyggare.

Om Du läser detta så är Du mångdubbelt gynnad, för
1. Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa
2. Du har en PC

Någon har någon gång sagt:
Arbeta, som om Du aldrig behövde pengar…
Älska, som om ingen någonsin övergivit någon...
Dansa, som om ingen längtade...
Sjung, som om ingen lyssnade...
Lev, som det vore ett paradis på jorden...

Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes

 

 

Everybody wants to feel good about themselves, and sporting a replica watches uk is one way that people attempt to increase their self replica watches sale. Not only are cars, houses, and clothes representative of one’s lifestyle and social class, but one’s watch is also a symbol of how far they have gotten in life. Several luxury brands that most people are familiar with include Rolex, Omega, and breitling replica uk. For every type of accessory, there are extravagant, over the top models of it. There is no exception when it comes to replica watches sale. One lesser known watch producer, replica watches uk, has created several watches with incredible values. The 1939 Platinum World Time watch sold for more than four million dollars. Another rolex replica uk, the 1953 Model 2523 Heures Universelles, was eighteen carat gold and sold for almost three million dollars.