Vad är feminism?
Feminism
Här kommer du att hitta olika feministiska yttringar...
Vad som händer, som kan vara intressant att läsa osv...

Kvinnoföraktande självhat
artikel skriven av Ebba Witt Brattström
Publicerad i DN 2009-02-11>>>

Alice Walker reads Sojourner Truth

Modern är den viktigaste personen.
Här är en liten film om just detta!
The great mother

 

Till att börja med vill jag lyfta den oerhörda kränkning och begränsning
som 100 000-tals kvinnor upplever i sina liv i vårt s.k. jämställda land.

Det pågår globalt och nationellt ett oerhört
Förtryck

som resulterar i
det hedersrelaterade våldet
Läs merHär är ett försök att beskriva

"Den verkliga historien"
Ett försök att lyfta täckelsen från vår förhistoria
och från gudsbilden som inpräntats i oss.
Mycket mer finns att läsa under knappen
FörhistorienKVINNOMINNE
Birgitta Onsells vänner


Birgitta Onsell

Tealogernas hemsida
Tealogerna
– lyfter fram kvinnans förbisedda historia

Tealogi är en lek med orden teo/tea och teo-logi. För Tealogerna står Tealogi för läran om att återupptäcka det gudomliga med kvinnliga förtecken, om den livgivande Moder Jord och hennes uttryck och gestalter genom merparten av mänsklighetens 100.000-åriga historia.

Teologi betyder ”Läran om gud/det gudomliga” och är i västerländsk kultur entydig med ”läran om Gud Fader”. Men då ingen kan vara Fader utan att en Moder existerat, måste någon del av historian ha skurits bort och hållits gömd.

Vem var Modern – Gudinnan? Och varför försvann Hon? Varför har vi ingenting fått lära om Henne?

Awakening the Godess
Om kvinnors sökande efter en inre tro...
Om hur vi kan finna en inre styrka som bottnar i oss själva
och inte i något yttre utanför, ovanför....
men låt oss inte bli fundamentalister>>>

Religiösa friskolor

Jag vill jobba för att öka medvetenheten för religionsförtrycket och ojämställdheten inom alla trosförbund, kristna såväl som muslimska, de utgår nämligen från samma bok, Bibeln och dess gudsbild. Jag har själv egna erfarenheter av hur hjärntvätt kan se ut i Guds namn.

Women in black! We stand for justice, we stand for peace!

Det är bra att själv bilda sig sin egen uppfattning om allt! Det är svårt att joba tillsammans utan att det blir klickbildningar. När kan vi lämna det gamla och jobba i det nya? Dvs. Med kärlek och förståelse och utan maktintressen? Jag hoppas dock på att vi når dit en dag.

Manipulationen är verksam överallt. Det är hotfullt med en ny dimension i politiken. Hotfullt när maktens tankebyggnader utmanas. Det viktigaste är att vi är uppmärksamma på oss själva och våra egna beteenden. Vi är alla indragna i maktens labyrinter... Självrannsakning behövs... Det är svårt att riva ner den patriarkaliska strukturen.

Vår värld behöver nya lösningar där alla människor får deltaga gemensamt på samma villkor för att vår värld ska bli en bättre värld. Kvinnor och män på samma nivå och med samma möjligheter att förverkliga sina liv. En folkbildning i jämställdhet behövs för att medvetandegöra varför vi har ett inhumant system där makt är pengar och där män är överordnade kvinnor. Där makt yttrar sig i överordning och underordning, där vi trampar på våra medmänniskor istället för att lyfta och uppmuntra varandra... Ingen står över den andre, vi är alla en... Vi behöver gå till grunden...

Här är en bra länk om hur man kan lyckas i livet....

Själen?

 

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes