Shariadoket och manligheten

 

 

artikel av Mona Lagerström
 

26 BRIGHT NR 1-2013


Ack, dessa ömkansvärda islamreligiösa män och deras ömtåliga manlighet. Nu senast var det Kitimbwa Sabuni som i SVTs Kulturnyheterna 6/3 2013 demonstrerade att han och hans trosfränders manlighet vilar på så bäcklig grund att de behöver FN:s hjälp att stärka den. Det handlar förstås om klädplagget som signalerar till omvärlden att mannen äger kvinnans könsorgan.

Kitimbwa Sabuni presenteras då han uttalar sig ömsom som talesperson och samordnare på Afrosvenskarnas riksförbund,
ömsom som talesperson för Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Nu har han för Nätverket svenska muslimer i samarbete varit utredare och författare till en FN-rapport om den “ökade osäkerheten för muslimer i Sverige” där
han “kartlägger hur svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks”. I teveinslaget kräver han att SVT tar bort det
“diskriminerande” förbudet mot huvudduk för nyhetsuppläsare. Kravet kan vara inspirerat av ett domslut i Egypten där
nyhetsankare efter Muslimska Brödraskapets seger nu tillåts bära huvudduk. Före revolutionen var det förbjudet i statlig
egyptisk teve.

Sabuni har tidigare också krävt att Sverige ska göra upp med sin skuld i den transatlantiska slavhandeln och uppföra ett monument över slavarna som köptes och såldes. Huvudduken han värnar om, och kräver att kvinnor ska få bära som nyhetsankare i SVT, är en över tre tusen år gammal slavmarkör. Denna av Kitimbwa Sabuni omhuldade slavmarkör, som signalerar mannens överhöghet, kodifierades i lag över femton hundra år innan Allahs sändebud profeten Muhammed
föddes ca år 570.

Det finns ingen anledning att ge Allahäran för det den jordiska krigarkungen Tiglatpileser I (ca 1114-1076 fvt) i Mesopotamien (nuvarande Irak) införde då han
i sin Medelassyrisk Lag (MAL) § 40 stiftade den första kända lagen om ansiktsslöja och via klädseln stadgade vilka kvinnor som är “ärbara” (ska vara beslöjade utomhus) och vilka som är “ickeärbara” (måste vara obeslöjade utomhus) och därmed kungjorde att klassificeringen av kvinnor blivit en statsangelägenhet.

En man äger den beslöjade kvinnans könsorgan, därför är hon ärbar, hon är hustru eller dotter. Även en konkubin, om hon visar sig offentligt tillsammans med hustrun, ska vara beslöjad. Klädplagget signalerar till männen hon passerar på gatan att det inte är fritt fram att antasta henne. Det Tiglapilesers klädkod
låter bäraren säga är:

- En man äger mina könsorgan
- Jag är en mans annonspelare
- Jag har inget egenvärde
- Jag är inte född fri

Här är hela artikeln som pdf >>>


 
www.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes