>>Det finns mycket som ger tillförsikt>>Hej!

Jag är övertygad om att vi alla måste arbeta för en ny världsbild. Vi har blivit manipulerade alltför länge. Men nu börjar alltfler vakna. En oerhört viktig fråga är sprejandet av kemikalier över våra huvuden som förgiftar luften vi andas, våra växter och djur. Fåglar dör, bina dör, fiskarna dör... Extremt väder överallt. Geoengineering är ett oerhört hot mot vår hälsa och vår framtid här på jorden. Nu börjar det bli försent att ändra på jordens framtid... Vi måste börja reagera! Vi ser också de hemska orättvisorna i världen. Tiden är knapp men det går kanske att vända på utvecklingen om vårt medvetande ökar och om vi tar allt på allvar. Förtrycken mot både män och kvinnor tillika våra könsroller som klavbinder oss är en annan viktig fråga. Och ojämställdheten... Jag har sedan länge arbetat med den, jag har varit medlem i många föreningar, bl.a. F! Feministiskt initiativ, Tealogerna, KUG Kvinnor utan gränser, Kvinnor för fred, Nätverket mot hedersrelaterat våld och Manliga Nätverket eller som de nu heter "Män för jämställdhet". Det finns faktiskt män som jobbar för ett mänskligare samhälle för pojkar och män, vilket jag verkligen vill stödja. Vi behöver varandra i denna kamp!

Jag har studerat kvinnohistoria och forskat i vår förhistoria under många år. Allt som blivit framgrävt har gömts i arkeologiska texter och noggrant satts på hyllor längst in i skumma vrår i universitet, museer och bibliotek. Den kunskapen har man endast fått tillgång till om man var forskare med universitetsexamina i bagaget. Otroliga konstskatter har förstörts i "Guds" namn. "Den kvinnliga anden är begravd djupt i jordens sköte och det är av stor betydelse att få fram den." Denna kunskap måste spridas till alla. Därmed kan vi bli medvetna om varför vi reagerar som vi gör. För att inte tala om alla argument vi alla får för att slå tillbaka mot detta inhumana system. Män och kvinnor kan se igenom den manipulation de blivit utsatta för och befria sig från denna påverkan. De kan äntligen få vara sig själva, med det manliga och kvinnliga i harmoni inom sig.

Patriarkatet har haft sin tid, nu kan det inte längre fylla mäns och kvinnors verkliga behov, utan det hotar själva livets existens på jorden med sin rasism, militarism, med sin hierarkiska struktur, sin härsklystnad och sin destruktivitet. Vi måste göra insatser för att befria kvinnorna och männen från deras historiska bojor och bekämpa nytillkomna seder och påhitt i vår tid. Kampen har bara börjat och medvetenheten ökar för varje dag. Vi kan äntligen skaka oss fria från de könsroller som begränsar oss och istället samarbeta i fred för en bättre värld. Balansen blir till slut återställd. Med kunskap får vi argument och står stadigt så att vi kan fortsätta vår kamp för rättvisa och jämställdhet, för ett liv i harmoni mellan könen, så att kvinnor och män står på samma nivå i alla livets skeenden.

Jag har mångårig erfarenhet som lärare inom grundskolan, gymnasier och Sfi. Och jag jobbar för att vi ska börja diskutera våra Gudsbilder och våra religioner. Hur de uppstått och varför de har en sådan stor inverkan på våra liv. M.a.o. befria våra sinnen från allt som fjättrar oss!

Titta gärna in på sidan med föreläsningar. Jag talar om geoengineering, om vår förhistoria och om manipulation!

Lecture

>>Det finns mycket som ger tillförsikt>>

The great illusion!
 

www.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes