MIND CONTROL


Hjärntvätt

Hjärntvätt , sociologiskt begrepp, handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende, eller att genom manipulation framkalla en alternation hos någon. Begreppet uppstod under Koreakriget .

Journalisten Edgar Hunter myntade ordet hjärntvätt år 1951 för att beskriva hur amerikanska soldater i fångenskap bytte sida och bekände påhittade krigsbrott. Psykologer och psykiatriker som Margaret Singer , Robert Lifton , Louis West och Edgar Schein studerade detta.

Ordet hjärntvätt används ofta synonymt med mind control , men det senare ordet har innebörden att den som utsätts för processen gör det frivilligt, som till exempel en medlem i en sekt eller ett MLM-företag .

Det finns inga egentliga bevis för att hjärntvätt fungerar, USA försökte själva utveckla ett hjärntvättningsprogram med Project MKUltra under nästan tjugo år utan att lyckas. I efterhand har man konstaterat att de förment hjärntvättade amerikanska krigsfångarna efter frisläppandet tog tillbaka sina bekännelser och att dessa uttalande med all säkerhet tvingades fram genom de vidriga förhållanden de utsattes för i lägren. Som konspirationsteori har hjärntvättande dock levt vidare i många sammanhang, till exempel i spelfilmen The Manchurian Candidate . Jag anser inte att det är en konspirationsteori. Mind control pågår för fullt nu!

Begreppet "hjärntvätt" används även för att beskriva de processer en människa genomgår då hon hamnar i vad utomstående stämplar som "total kontroll" i så kallade sekter .

Hemligheten bakom Mind Control

Om du inte förstår hur verkligheten manifesteras, kommer ditt öde och planetens öde vara i händerna på den styrande eliten som förstår det.

"Ibland villfolk inte höra sanningen, eftersom de inte vill att deras illusioner förstörs."-Friedrich Nietzsche

Att leva i den tredje dimensionen kan vara en lycksalig upplevelse när du har makt, hälsa, välstånd, komfort och frihet.

Det är vad den styrande eliten har uppnått för sig själva medan resten av världen kämpar med fattigdom, sjukdom, drogberoende, skuldsättning och träldom.

Det yttersta målet för Illuminati eller eliten är inte bara en världsregering. Det är fullständigt herravälde över den 3: e dimensionen av tid och rum.
Lägg märke till hur framgångsrika de har varit på att manifestera en utopisk tredje dimension för sig själva - pengar, yachter, privata jetplan, slott, hotellområden, tävlingshästar, företag, guld, ädelstenar, tjänstefolk och allt de önskar.

Du är en del av deras manifestation. Du och resten av världen ligger bokstavligen vid deras fötter. Hur gjorde de det? Med sin kunskap om de verktyg för skapande och universella lagar.

Den universella lagen om attraktion
Vad tycker du om? Svaret avslöjas av det liv som du lever. Om du tror att ditt liv är olyckligt eller underbart har du rätt. Livet är vad du tror det är. Detsamma gäller för tillståndet i världen. Det är vad mänskligheten kollektivt tycker att det är. Energi och alla former av materia attraherar likadana vibrationsenergier. Våra tankar är energimagneter. De lockar till sig vad vi pekar på.

"Allt är energi och det är allt som finns i den. Matcha frekvensen av den verklighet du vill och du kan inte låta bli att få denna verklighet. Det kan inte finnas något annat sätt. Detta är inte filosofi. Detta är fysik. "
-Albert Einstein / Bashar (diskutabelt)

"Alpha vågor i den mänskliga hjärnan är mellan 6 och 8 hertz. Den vågfrekvens av den mänskliga kaviteten resonerar mellan 6 och 8 hertz. Alla biologiska system verkar inom samma frekvensområde. Den mänskliga hjärnans alfa vågor fungerar i detta område och den elektriska resonansen av jorden är mellan 6 och 8 hertz. Således, hela vårt biologiska system - hjärnan och jorden själv - arbetar på samma frekvenser. Om vi kan styra det som genljuder systemet elektroniskt, kan vi kontrollera hela mentala systemet för mänskligheten. "
-Nikola Tesla

Dina tankar är levande ting. När du kliver in i ett rum fullt av människor, kan du känna den levande atmosfär som skapas av de kollektiva tankevågorna som kommer från människorna i rummet. Du kan känna en lugn eller en spänd atmosfär.

Den universella lagen om attraktion fungerar i ditt liv just nu. Du lockar till dig personliga situationer som du upplever. Du kan också skapa de globala situationer genom ditt individuella bidrag till den kollektiva massans medvetande. Tänk på vad du bidrar med. När du är medveten om den universella lagen och hur den fungerar, kan du börja använda den medvetet för att locka till dig vad du vill istället för vad du inte vill.

Alla tankar som du har, i kombination med känslor, vibrerar ut från dig till universum. Som en bumerang, återgår det till dig det som du fokuserar på. Allt du behöver göra är att tillåta dig själv att förvänta sig vad du vill. Låter enkelt, eller hur? Det svåra är att sluta tvivla. Du måste räkna med vad du vill utan tvekan, agera som om du redan har det och vara tacksam för det. Som droppar i havet, är varje person individuellt ansvarig för sitt bidrag till det kollektiva medvetandet.

Genom att vi väntar på en ny världsordning, en Antikrist, en apokalyps och ändens tid är ditt bidrag till det kollektiva medvetandet "mörk". Förvänta dig mirakler istället!. Räkna med en guldålder. När du tar 100% ansvar för allt du upplever i din verklighet just nu - absolut allt - först då kommer du att ha möjlighet att förändra din verklighet.

"Vår värld är en spegling av våra undermedvetna övertygelser. Vårt undermedvetna kan bearbeta 40 miljoner nervimpulser per sekund medan vårt medvetande bara kan bearbeta 40 nervimpulser per sekund. Vi vet alla att om vi fokuserar på något tillräckligt länge kan vi göra det utan att tänka, det blir en del av vårt undermedvetna. Låt oss göra medkänsla och förståelse en del av vårt undermedvetna genom att medvetet fokusera på dessa högre aspekter av jaget i vår vardag. "-Vito Santana

ÄNDRA dina föreställningar

Du består av miljarder och åter miljarder "programmerade" föreställningar om vad som är verkligt och vad som är inte verkligt, vad du bör eller inte bör vara eller ha på dig eller vad du ska säga eller göra. Du har blivit itutad föreställningar om hur attraktiv du är, om din kropp, din intelligens, om Gud, om synd, om livet efter döden, om moral och klass. Du har informerats om katastrofscenarier som visar mänsklighetens framtid - om en global depression, en apokalyps, Harmageddon, ändens tid, om avfolkning, om kärnvapenkrig, om Antikrist och andra saker som stärker din känsla av maktlöshet. Du har också blivit indoktrinerad med hjälp av skräckinjagande, giftig propaganda.

Mycket få människor förstår denna programmering av rädsla, och varför den snedvrider våra uppfattningar. Medan rädsla är ett medel som används för vår överlevnad, skapar rädsla också irrationella föreställningar som orsakar större system av rädsla som politik, religion och media.

Det är viktigt att förstå hur man bemöter konditionering av rädsla, och vad irrationella rädslor kan leda till.

Very few people understand the programming of fear, and why it distorts our perceptions. While fear is a program used for our survival, fear also creates irrational beliefs that cause larger systems of fear like politics, religion and the media. "A Virus Called Fear" is a short film about the conditioning of fear, and what irrational fears can lead to. 

 

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes