Några av mina föreläsningar

 

Föreläsning om geoengineering

Demokratiska öppna gruppen Stockholm against chemtrails

Jag kommer gärna och föreläser om ni fixar lokal och marknadsför. Det enda jag begär i ersättning är resekostnaden och ett litet bidrag om det är möjligt! Chemtrails är ett aktuellt, hett och kontroversiellt ämne.

Många länders invånare berörs när massor med flygplan i många länder, inklusive Sverige, medvetet sprutar ut kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek på hög höjd. Vi kan ofta se det som långa kondensstrimmor efter flygplanen, men dessa besprutningsstrimmor, chemtrails, stannar kvar på himlen, breder ut sig och lämnar dessa ”dismoln” som vi så ofta ser numera. Kemikalierna faller sen ner på marken.

Man har vid provtagning uppmätt mycket starkt förhöjda världen av t ex den för människan mycket giftiga tungmetallen aluminium, vilken sen sprids bl a till människor genom att växterna tar upp den. Många talar också om luftvägsbesvär. Detta kan bli ett ofantligt, oöverstigligt framtida hälso- och miljöproblem!

Människor över hela världen talar om chemtrails. Makthavarna och etablissemanget förnekar det och kallar det för konspirationsteorier, men bevisen är många. Även en del piloter m.fl. har trätt fram och talat om vad de vet.

Jag lägger fram fakta och funderingar om chemtrails, vad syftet kan vara samt vilka som kan tänkas ligga bakom denna världsomfattande besprutning av oss med kemikalier och tungmetaller.

En av mina föreläsningar!
Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails [Excerpts]
Föreläsning om vår förhistoria

Jag kommer gärna ut och berättar om vår förhistoria. Jag vill försöka belysa hur kullkastandet av Gudinnekulturerna som varat i minst 25000 har bidragit till kvinnors förminskande och hur de förlorat stoltheten över sina kroppar och liv. Detta var en av orsakerna till männens maktövertagande, just detta att tillskanska sig makten över sexualiteten. De ville ha kontroll över sina barn och de ville även ha kontroll över religionen.

Jag vill visa att det är det patriarkala systemets könsroller vilka blivit indoktrinerade i oss, som påverkar vår självbild, män som kvinnor. Detta är alltså en manipulation av våra sinnen som började för ca sextusen år sedan. Vi har sedan dess utsatts för ett veritabelt krig från det nya värdesystemet som sakta helt har fått herravälde över mänskligheten. Det är ett mycket inhumant system som istället för att uppmuntra kärlek och fred uppmuntrar krig och maktmissbruk. Både män och kvinnor är offer i detta spel. I våra dagar kallar vi detta för en könsmaktsstruktur. När vi blir medvetna om dess ursprung så har vi lättare att medvetet göra våra val. Utan insikt om orsaken kan vi inte göra oss fria. Detta är en psykologisk sanning.

Föreläsning om manipulativa, destruktiva sekter!

Jag föreläser om sekter, eftersom jag varit med i en sekt i 10 år. Det var längesen, jag gick ur 1985, så jag har haft god tid att bearbeta mina upplevelser.

I min föreläsning tar jag upp hur det går till att bli hjärntvättad. Dessa metoder används inom företag, politiska partier eller inom extrema grupper. Vi ser resultat av hjärntvätt inom IS (islamiska staten) t.ex.
Jag berättar om varför jag gick med och hur jag kom ur sekten, lite om mekanismerna bakom Mind Control och hur det kändes när jag väl tagit mig ur.
Jag berättar även om hur jag kunnat gå vidare.

Hör av dig så berättar jag mer!

Ring mig på telefon 070-403 89 09 eller via mail yinsikt@telia.com

Jag har även gjort en utställning vid namn "Gudinnor, Mödrar, Döttrar vart tog ni vägen", som jag kan hyra ut. Den har visats på Arbetets museum och i gymnasieskolor och bibliotek, där jag även hållit föreläsningar.

Jag ser fram emot ett samtal eller ett mail!

Om du vill boka en föreläsning så ring mig på Tel: 070-4038909
eller mig via mail: kit@yinsikt.se

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes
The fact that the rich and famous regularly utilize rolex replica sale to express their status has made replica pieces all the more popular. People see their favorite celebrity donning a replica watches, and all of a sudden they want one too. It is difficult to have what celebrities have, though, as they have exorbitant amounts of money to spend. Therefore, people can get as close as possible by purchasing a replica of the desired item. replica watches sale are perfect, as a replica watches can be easily misconstrued as real, while other, larger items like cars cannot be. Many replica watches sale look similar enough to brand models that their differences can be mistaken as signs of a fake. Is there anyone who has not heard of Cartier, Rolex, replica watches or for that matter Eco-drive? Well, it would really be amazing if you answer YES to this.