Eva Moberg

 

 
Vi vill göra en bok om Eva Moberg!
Vill du bidra till att göra det möjligt?
 

Många av oss som stod Eva Moberg nära, som samarbetade med henne eller som delade hennes engagemang har länge
talat om att vi - någon - måste göra en bok om hennes liv och verk. Ingen traditionell vänbok eller biografi, det skulle svära
mot hennes särart, som överskred en rad genregränser. En brokig blandning av personliga, polemiska eller humoristiska
bidrag borde kunna berätta mera om vilka avtryck hon efterlämnat.

Det existerar redan många idéer om vad en sådan bok skulle kunna innehålla, men har du också tankar om detta så hör gärna av dig till oss. Ett sådant här bokprojekt kan dock tyvärr vara svårt att finansiera med bokmarknadens traditionella metoder. Därför behöver vi ditt stöd för att kunna förverkliga det!

Du kan stödja projektet på två sätt:

1. Du kan förhandsbeställa boken, i ett eller flera exemplar, genom att betala in 200 kr per exemplar på Karneval förlags plusgiro 43 93 07-0 - skriv "Eva Moberg bok" när du girerar och uppge namn och adress. Boken skickas till dig så fort den är klar, vilket bör bli nästa år.

2. Du kan också välja att stödja projektet med ett valfritt belopp därutöver. Betala i så fall in summan på Karneval förlags plusgiro 43 93 07-0 - skriv "Eva Moberg stöd" när du girerar och uppge namn och adress.

Om du behöver faktura/kvitto för ditt insatta belopp så meddela oss detta i samband med din girering.

Om du har förslag på andra personer som du tycker skulle ha det här brevet så meddela gärna det till oss.

De inkomna pengarna kommer självklart endast att användas för att förverkliga detta bokprojekt. Vi hoppas att så mycket pengar ska komma in så att det täcker grundläggande kostnader som tryck, graflsk form och redaktionellt arbete. De
som medverkar med skrivna texter förutsätts göra det utan arvode. I den mån budgeten inte räcker, så kommer vi inblandade ändå att på något sätt se till att det blir en bok, om än med lägre ambitioner. För en bok ska det bli, hursomhelst!
Men med din hjälp så tror vi att det kommer att gå lättare, snabbare och bättre!


Stockholm den 7 maj 2013

GOTTFRIED GRAFSTRöM
Evas livskamrat 1977 - 2011
Tel. 08-84 99 89
tankesprak@gotte.nu
www.evamoberg.nu

BJöRN EKLUND
Förläggare och ägare, Karneval förlag
Tel. 08-668 98 00
kontakt@karnevalforlag.se

 
www.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes