Till Vändpunkten

 

Vi befinner oss i en kritisk tid.

Globaliseringen sliter på världens gemensamma medvetande.

Händelserna rusar på i en sådan takt att ingen vet vem som bestämmer.

Det kanske händelserna alltid har gjort, men riskerna för följderna vad beträffar den gemensamma överlevnaden är större än någonsin, när desperationen ökar, t ex vad beträffar den fortsatta utvinningen av den energi som har varit förutsättningen för den tillväxtfälla vi fångats i.

Människan lider av en ödesdiger snedbalans mellan sin förmåga att manipulera sina villkor och sin rudimentära självinsikt. Svalget mellan vår yttre produktivitet och vår inre stagnation växer oavbrutet. Det är från den utgångspunkten vi vill ta upp och tillsammans med likasinnade eller bara vilsna och nyfikna, ventilera och i någon mån gestalta vår skrämmande situation.

Det verkar som om det i vår tid svårt att samla sig till lugna överväganden som kan leda till kloka beslut. Något positivt som hänt de sista femtio åren är framväxten av miljö-, freds- och kvinnorörelser, som visat på nödvändiga alternativ till den föreställningsmodell som varit drivande under överskådlig tid. Steg för steg har vansinnet beträffande konventionell konfliktlösning klätts av, själva ordet fanns inte i allmänna debatten för femton år sedan, enligt konfliktforskaren Peter Wallensteen i Uppsala. Det är dock ett accepterat begrepp nu. Insikten om faran för miljön med vårt sätt att tära på jordens balanser har lett till miljörörelser och partier som inte fanns tidigare. Kvinnokampen har gett oss anledning att se på tillvaron med helt nya perspektiv, perspektiv som inte kommit på tal tidigare på grund av traditionellt beslutsfattande.

Vi behöver en helt ny förklaringsmodell till vårt destruktiva beteende här på jorden. Vi förstår att det inte går att fortsätta med mer av samma längre. Vad finns det då för synvända som skulle kunna ge oss ett bättre perspektiv?

Viktiga bidrag kan hämtas från forskningen om vår förhistoria som visar att mycket som kallats “människans natur” mer är följder av det relativt sent upprättade patriarkatet (3500 – 1000 f . Kr.) som sen dess har invaderat större delen av jordklotet. Nya och fortsatta arkeologiska utgrävningar har lett till omdateringar som visar att kulturerna innan ofta var äldre och mer utvecklade än man tidigare trott, och att de var betydligt mer egalitära och fredliga än den s k civilisationen.

Patriarkatet ockuperade också totalt den andliga världen med sina manliga envåldshärskande gudar, och först nu börjar vi ana hur djupt vi präglats av detta. Här återstår ett långsiktigt och djupgående arbete.

Feminismen är i hög grad en global fråga och våra vägval är viktiga som förebild i många länder. Att som huvudmål ha jämställdhet inom det rådande systemet är en nödvändig första fas, men integrationens fortsättning måste problematiseras.

Systemet har dock byggts upp med den självklara förutsättningen att det där “andra” könet var underordnat och skulle sköta allt det där “andra” som också var underordnat.

Risken att kvinnliga beslutsfattare endast cementerar ett patriarkalt tänkande måste lyftas fram, även om de givetvis är i sin fulla rätt att göra detta – som kvinna har man ingen särskild plikt att vara feminist.

En som funderat över hur vi fångats i destruktiva tankebanor är författaren och forskaren Riane Eisler, som i ett flertal böcker utrett våra historiska tvångstankar. I boken Svärdet och Bägaren från 1987, som nu finns översatt till svenska, finns detta klarlagt på ett mycket övertygande sätt.

Jämställdheten på manssamhällets villkor leder till dålig självkänsla hos flickor och en orimlig stress, där “rätten till heltid” blivit viktigare politiskt mål än rätten till mänskliga arbetstider för alla föräldrar. Feminismen kan inte få stabil grund förrän de bortsopade kunskaperna om kvinnornas oerhört starka roll och betydelsefulla insatser i historien införlivas i undervisningen och det allmänna medvetandet.

De flesta har ingen aning om att patriarkatet har haft en början och därför kan få ett slut. Att männens medverkan är absolut nödvändig för att en “synvända” ska bli möjlig måste också få erkänt. Feminismen som i första hand “en kamp mot män” är både sakligt fel, en stor orättvisa (massor av kvinnor göder patriarkatet) och en strategisk katastrof.

Hela det här området behöver breddas och fördjupas. Till det hör hela frågan om människans möjlighet att utvecklas och förändras – barnets utveckling, känslolivets avgörande betydelse etc.

Dessa nya betraktelsesätt har växt fram ur den nya synen på universum som en organism, som en allas dans med alla, på alla nivåer, som vetenskapen har kommit att närma sig mer och mer. Den håller på att ersätta den gamla Cartesianska synen på universum som ett urverk, som en maskin. I takt med detta växer behovet av att se andra lösningar på världsutvecklingen.

Så började det i hösten 2005. Och nu fortsätter vi med våra samtal omkring viktiga och intressanta ämnen. Alla kan komma till tals... så välkomna att deltaga!

Och nu tillsvidare kallar vi det Yinsikt... eller nya Insikter... De behövs! Vi som arbetat med detta heter Eva Moberg, Anders Linder och jag Kit Larsen Hughes. vi lämnar över stafettpinnen till alla som känner sig hågade. Vi behöver en plats där vi kan diskutera dessa frågor.

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes
If you are a fashion lover, and you identify quality and admire it rolex replica uk you see it then, it’s likely one of the reason why Chopard replica watches are so much tempting for you, no doubt they are crafted to excellence but still they are exceptionally high priced, which makes them unfeasible for many of us to purchase. A Chopard rolex replica sale can say a lot about ones personality. It depicts your style and class. A rolex replica is that sort of gadget which people notice first when they see any person. If you have a shabby replica watches uk, you can end up with a dull first impression. Most of the time, you would have considered buying the replica watches uk, but immediately you might stay far away considering it will cost your annual salary. Yes of course, its cost is sky rocketing.