till litteratursidan

UPPSATSER / PAPERS

“Safe Age of Marriage” in Yemen:
Fostering Change in Social Norms

”Vi har svikit invandrarflickorna”
Nicklas Kelemen


ÄMNE:
Socialt arbete, C-kurs: Rättsvetenskap

"Rätten till ett eget liv"
Hedersrelaterat hot och våld
Rapport 0406

No problem, a problem or a social problem?
The exposure of boys in honour structures and the social work
surrounding them in Malmoe, Sweden

HEDERSRELATERAT VÅLD KOMBINERAT MED ANNAN PROBLEMATIK
- OM EVENTUELLA SAMBAND MELLAN UTSATTHET FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH UTVECKLANDET AV PSYKISK OHÄLSA OCH/ELLER EN MISSBRUKSPROBLEMATIK

UNIFEM - Development Connections
A Manual for Integrating the Programmes
and Services of HIV and Violence Against Women

Circumcised women´s dilemma
Eritrean and Somali women’s experiences,
before and after migration to Sweden

Report 2008:21
The Organisation of Human
Trafficking A Study of Criminal Involvement in Sexual
Exploitation in Sweden, Finland and Estonia

World of the Body: hymen

Slutrapport för projektet
"Alternativa strategier till kirurgi för flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld"

Gap of Values

Beneath the surface of honour

Case Study of Honor Crimes As one of the Forms of Violence Against Women

Om att våga lyfta frågan: en kvalitativ studie om orsaker till
hedersrelaterat förtryck och frivilligorganisationers attitydförändringsarbete

Där kvinnor kämpar om makten över sina liv

Att se utsatta elever:
Tre skolkuratorers perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck

Hjältar och Offer: Om hedersliv, förtryck och frihet

Vad innebär hedersrelaterat våld, hur det yttrar sig,
hur det går att skydda sig genom viss lagstiftning


Pdf-filer

"I skuggan av friheten- Upplevelser av att bryta upp från en hederskontext"
Maria-Theresia Rosén

"Hon är inte längre min dotter"
- Arbetetet med utsatta flickor från patriarkala invandrarfamiljer.
Ett nytt fält inom svenskt socialt arbete växer fram.

Att göras till (och göra) ”förortskillen”

The Imagined versus the Real Other
Multiculturalism and the Representation
of Muslims in Sweden

Våld i hederns namn - en fråga om hederskulturens existens:
en studie om hanteringen av hedersvåld i Sverige

Hederskulturer och hedersrelaterat våld - Uppkomst och betydelse

Utsatta flickor i utsatta patriarkala familjer

Hedersrelaterat våld och "vanligt" mansvåld

Hedersrelaterad brottslighet

En utvärdering av projektet
"samordning av kommunala verksamheter i kampen mot
hedersrelaterat våld"


Flickor från hederskulturen som valde att gå sina egna vägar

Flickors sätt att orientera sig i vardagen