contact

Välkommen till vår hemsida!
Några av nätverkets medlemmar!
Till anmälan

Swedish German French Spanish Finnish Arabic Persian Kurdish Polish Albanian Bosnian English

>>>Här kan du se några av dem som gått med i nätverket
>>>Litteraturhänvisningar, uppsatser och filmer hittar du här
>>>Nätverkets engagemang i Irak/Kurdistan 2008-2010
Kom med! Du behövs!
7
Vi är några som startat ett nätverk mot hedersrelaterat våld. Trots att detta våld, mot framför allt kvinnor, är av en särskild karaktär, bagatelliseras det. Myter sprids om att det inte är en särskild form av våld, trots att detta våld riktar sig mot barn, kvinnor, män, homosexuella, bisexuella och transpersoner, och bottnar i religiös fundamentalism eller konservativa traditioner. Våldet och hoten sanktioneras av ett helt kollektiv, i värsta fall hela samhället och förövaren/förövarna ses som hjälte/hjältar. Detta jämställs orättfärdigt med allt annat våld mot kvinnor, eller så påstås det att det är rasistiskt att hävda motsatsen.

Hedersrelaterat våld är ett internationellt begrepp och inte, som en del hävdar, ett svenskt begrepp. Det förekommer över hela världen. Den senaste tiden upplever vi, som jobbar mot det, att man åter vill lägga locket på och osynliggöra fenomenet.

Problemet är att det går in i samhällets fundament som grundar sig på religiösa, moraliska värderingar, även i vår egen lagstiftning och samhällsuppbyggnad. När detta våld får fortgå så är det ett starkt hot mot jämställdhetsarbetet, både i Sverige och i andra länder. Våldet är kvinnofientligt, rasistiskt och homofobiskt. Det är därför av största vikt att motverka detta våld. Det är ett svårt arbete och vi behöver vara många i nätverket och väl spridda över landet. Förutom det behöver vi arbeta internationellt.

Vi har därför bildat ett partipolitiskt obundet nätverk med engagerade människor såsom politiker, forskare, organisationer och enskilda personer. Tanken är att vi tillsammans kan verka som lobbyister så att hedersrelaterat våld tas på allvar och att samhället gör sitt yttersta för att motverka det. Du väljer själv om du vill vara passiv eller aktiv i nätverket.

När du anmäler ditt intresse att vara med så uppge gärna vilket och om det INTE är okey att vi, när vi samlat in deltagarna, offentliggör ditt engagemang, tillsammans med andras. Uppge gärna också andra personer som du tror vill ansluta sig så kontaktar vi dem.

Till anmälan

Alla bidrag mottages tacksamt!
Bidrag kan sättas in på PG-45 27 75-0


Bookmark and Share
 
webbmoster-Kit Larsen Hughes

 

På tal om slöjan! Återinfördes den av islamister?

1923 Slöjan läggs av inom Egyptens muslimska överklass.
1926 Kvinnor blir myndiga och får studera i Turkiet och slöjan förbjuds.
1935 Kvinnor får studera i Iran och året därpå förbjuds slöjan.


Bränn slöjan!Site Meter