contact

Mirë se erdhët në faqen tonë!

Swedish German French Spanish Finnish Arabic Persian Kurdish Polish Albanian Bosnian English

Këtu ti do të shohësh emrat e disa nga ata që na janë bashkangjitur>>>

Kur ne vum në lëvizje këtë sistem kundër dhunës ndaj dinjitetit,mendimi yn ka qenë se reth kësaj qeshtje duhet ngre një debat. Parat kanë shkuar tek organizatat dhe komunat por shume pakëz është bërë në këtë drejtim.

Sa gjatë që ne nuk do kemi vë në levizje një punë preventive në këtë drejtim shumë fëmijë dhe të rinjë do ta pësojnë. Ne kemi nevojë për një punë preventive si dhe ndryshimqendrimi që të kemi sukses.

Kjo është një punë e veshtirë dhe ne kemi nevojë që të jemi sa shumë në këtë lëvizje dhe të jemi të shpërndar në gjithë vendin, ta mbulojmë tërë teritorin. Përvec kësaj ne duhet të punojmë edhe në aspektin nderkombëtar. Këtu ne kemi bërë atë që kemi derguar një letër të hapur Kryetarit të Irakut Jalal Talabani dhe Kryetarit të Regjionit Kurd Masoud Barazani, si dhe Ministrisë së Jashtme për arsye gurimit të një 17 vjeqarje Dua Khalil për vdekje me 7 prill të këtij viti. Ne kemi marrë një përgjigje nga Departamenti i politikës së jashtme dhe nga Kurdistani. Mund të lexosh nën këndin ”aktuellt”.

Tack till Sokol Demaku för översättning!

Site Meter