till faktasidan

Här kan du beställa skriften!

Slidkransen äntligen översatt till flera språk
 
Myten om mödomshinnan har gjort alldeles för stor skada under alldeles för många år. I våras släppte därför RFSU informationsskriften ”Slidkransen. Frågor och svar om myter kring mödom och oskuld”.

Skriften blev en succé och åtgången har varit strykande. Behovet av den svenska versionen var uppenbarligen stort, och efter många förfrågningar har vi nu också översatt den till arabiska, engelska och sydkurdiska.

– När vi introducerade ordet slidkrans fick jag ofta kommentaren ”Äntligen ett ord som förklarar hur det är”. Många frågade också: ”Varför har ni inte översatt skriften?” Nu har vi gjort det, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

– Efter kontakter med organisationer som arbetar med sexualitet, hälsa och rättigheter – och vänder sig till personer med utländsk bakgrund – valde vi att börja med dessa tre språk. Men målsättningen är att ge ut vår skrift även på andra språk, säger Åsa Regnér.

Skriften innehåller information om hur det kvinnliga könet ser ut och vad slidkransen egentligen är. Den gör också upp med en mängd myter som omgärdar kvinnlig sexualitet och föreställningar om mödom och oskuld.

– Myterna om mödomshinnan har skapats för att kontrollera kvinnors frihet och sexualitet. Enda sättet att motarbeta detta är att sprida kunskap. Att nu översätta slidkransskriften till språk som talas av stora grupper i Sverige är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer detta även att leta sig utomlands, säger Alán Ali, ledamot av RFSU:s styrelse och verksamhetsansvarig för Elektra och Sharaf hjältar & hjältinnor i Malmö.
 

RFSU:s slidkransskrift är gratis och går att beställa här: http://rfsu.webshop.strd.se/  

Skriften kan också laddas ner som pdf-fil här:

På arabiska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Slidkrans_ARAB2009.pdf

På engelska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Vaginal_corona2009.pdf

På sydkurdiska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Slidkrans_SORANI2009.pdf

Site Meter