back to start page

Policy för nätverket mot hedersrelaterat våld

 
  • Alla viktiga beslut går igenom styrelsen
  • När vi ansöker om pengar står styrelsen som huvudansvarig
  • Vid ansökan måste det tydligt framgå vilken organisation som är huvudansvarig för ansökan och vilken/vilka organisationer som är medsökande
  • Till ansökan ska alltid finnas en budget och mål som är i enlighet med våra stadgar.
  • Alla beslut ska dokumenteras och alla beslut tas i styrelsen
  • Om vi ingår i samarrangemang ska vi ha medinflytande och ingå i planerings-/arbetsgrupp
  • Styrelsen godkänner de organisationer som vi samarbetar med. När vi är osäkra är det bättre att avstå tills vi känner oss säkra
  • Det ska göras en sammanställning över vilka organisationer som ingår i nätverket

Om eller när det dyker upp frågor som måste ingå i policyn fattas nya beslut. Policyn beslutades på styrelsemötet den 15 mars 2008.

 

 

Site Meter