to the fact pageWHY HONOUR RELATED VIOLENCE?

HUMAN RIGHTS ARE WOMEN RIGHTS!

RELIGION
Religionerna är alltid lika viktiga för att förstå vidden av problemen, se nedan!

What about Islam?

The veil? -
Women Covering Themselves?

A Woman's Worth Relative to a Man's?

How a Woman Must Prove Rape

What to do about Islam?

In the beginning...

Den islamiska religionen

Working towards the elimination of crimes against women and
girls committed in the name of honour - UN - 2004

Islam och våld>>

Du'a Khalil Aswad: Victim of public stoning>>

Stening enligt Wikipedia>>

Stoning in Islam>>
According to Hadith Sahih

Tvångsgifte kan ta denna skepnad

  Jämställdhet - laddad fråga i moskén - Publicerat 26 Apr, 2007

Six translations of Qur'an 4:34
The Koran instructs men to beat their wives...>>

Citat ur Bibeln...>>
Citat ur Koranen...>>

Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007

Ett försök att beskriva
Kvinnors och Mäns förhistoria!
Varför är kvinnan så förföljd?
Vad har religionen med detta att göra?

Här är den omdebatterade filmen
SUBMISSION>>>
av Theo van Gogh & Ayaan Hirsi Ali

Fler filmer här>>>

Min arbetskamrat Said från Afgahnistan berättade att om en kvinna visade för mycket av sitt huvud riskerade hon att få det avhugget, och det samma gällde för hennes händer.

STARKARE ÄN DU TROR
Om hur man kan göra i skolan när det gäller heder

Islam, Christianity and democracy:Iran
Ali Tayefi

Network for Women's Rights in Ghana (NETRIGHT)
Co-conveners Final Narrative Report

Honour crimes worldwide
Kartlagda hedersrelaterade brott i världen

Tänkvärt om jorden

HUR FÖRSTÖRDES ALLTING???
En sammanfattning om religionernas ursprung

UN - Combating defamation of religions

Women in Devadasi, Jogini and Mathamma
in Karnataka and Andhra Pradesh, Southern India>>>

What is Devadasi>>>

SIDA - Sexuality: A Missing Dimension in Development>>>
Sammanfattning på svenska>>>

RFSU - Let's talk about men>>>
Men are not only capable of but also willing to share
responsibility for fertility and prevention>>>

Slutrapport för projektet
"Alternativa strategier till kirurgi för flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld"


Varför postorderäktenskap?
Maria Rashidi - Kvinnors rätt

08-07-16 Aftonbladet - Mödomshinnan är en myt
Fråga TILL STATSRÅD
2008-07-16
Till socialminister Göran Hägglund (kd)
Mödomshinna - kroppsdelen som inte finns

Integration och SFI i Växjö den 4 juni
15.10-16.00 SFI - räcker det med språkutbildning? Om barn och kvinnors rättigheter i världen och i Skandinavien. Samtal med män i de segregerade förorterna; Nicklas Kelemen, handläggare, Rädda Barnens Dialogprogram och Kit Larsen Hughes Sfi-lärare på Söderorts vuxengymnasium och Nätverkare i Nätverket mot hedersrelaterat våld

Artikel - ETC Mödomshinnan är en myt
Myten om en mödomshinna>>> - Radiprogram Sveriges radio >>>

Förteckning över KVINNOJOURER i Sverige
- Demokratin i världen -

Om du har något problem - här finns kontaktuppgifter>>

Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld>>

Hedersrelaterat våld och förtryck,
ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården - pdf-fil

Resolution 1468 - Forced marriages and child marriages
Council of Europe


Site Meter