till faktasidan

Citat ur Koranen

What the Holiest Book of Islam Really says about Non-Muslims


Irshad Manji calls on her fellow Muslims to reform
Faith without fear

Arab-American Psychologist, Wafa Sultan speaks out on
Al-Jazeera TV about the way Muslims have taken a path

to violence and destruction, the "clash of civilizations"

Det är en sura i Koranen som skriver så här
om våldet mot kvinnor:

Slå Inte Er Fru*

34. Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna,** och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.

Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig.

*4:34 Gud förbjuder hustrumisshandel genom att använda den bästa psykologiska metoden. Om jag exempelvis inte vill att du ska handla på Marknad X, kommer jag be dig handla på Marknad Y, sedan på Marknad Z, därefter som sista utväg på Marknad X. Det kommer på ett effektivt sätt hindra dig från att handla på Marknad X utan att förolämpa dig. På liknande sätt ger Gud alternativ till att ge sin hustru stryk; att först resonera med henne, sedan använda vissa negativa uppmuntringsåtgärder. Kom nu ihåg att temat för denna sura är skydd av kvinnors rättigheter, och att motsätta sig det allmänt förekommande förtrycket av kvinnor. Alla tolkningar av verserna i denna sura måste vara till kvinnornas fördel. Temat i suran är "skydd för kvinnor."

**4:34 Detta uttryck innebär helt enkelt att Gud utser maken till "skeppets kapten." Äktenskapet är som ett skepp, kaptenen styr det efter lämplig konsultation med sina officerare. En troende fru accepterar villigt Guds utnämning, utan myteri.

Äktenskapsmedling

35. Om ett par befarar att de kommer separera, ska ni utse en medlare från hans familj och en medlare från hennes familj; om de bestämmer sig för att försonas kommer GUD hjälpa dem att förenas. GUD är Allvetande, Medveten.


till faktasidan

Site Meter