Chemtrails och geoengineering och HAARP

Föreläsning om geoengineering
Länk till föreläsningen>>>

Chemtrails OFFICIAL Confirmation BEST Proof & Its SINISTER TOLL ON EARTH>>>

Här är Maj Britt Theorins rapport om HAARP från 1999>>>


Dane Wigington

En man vid namn Dane Wigington som de senaste åren intensivt jobbat med att informera om Geoengineering säger att Vi MÅSTE STOPPA DETTA NU!
Här är hans sida www.GeoengineringWatch.org
Dane Wigington: "Many anti-geoengineering activists acknowledge that the global spraying is damaging the climate systems, but then state that “climate change is a hoax”. Can it be both ways? Can geoengineering damage the climate and the climate not be damaged at the same time?"

Här är två filmer som jag rekommenderar
den som undrar vad chemtrails är!

Den första heter Why in the world are they spraying?
Den finns även med svenska undertexter.

Den andra heter What in the world are they spraying?

Vi måste ta reda på vem som ligger bakom den nuvarande pågående destruktiva geoengineeringen som genomförs runt om i världen. Från det prisbelönta produktionsteamet som gjorde "What in the world are they spraying?" & "Why in the world are they spraying?" kommer snart en djupgående undersökande efterforskning om vem som gör detta. "Who in the world is spraying?" Den håller just nu på att produceras.
Besök gärna deras sida

En annan film som jag verkligen rekommenderar är denna!
THRIVE: What On Earth Will It Take?

En väldigt intressant föreläsning!
Pilots Learn about Geoengineering & Chemtrails,
presentation by David Lim, UK March 2013

Denna video tar upp det senaste om chemtrails.
LIVE Updated Presentation - The Most Important Topic of Our Time - Geoengeneering and chemtrails

 


Här är ett brev jag skickat till alla politiska partier! De enda som svarat är Vänsterpartiet som svarar att de är kritiska mot geoengeneering. Mer än vad Gustav Fridolin vet och kan!
Kolla intervjun med honom här>>>
Så helt otroligt. Han vet inte vad det är??? Lever han på en annan planet?
Och han ska vara partiledare för MILJÖPARTIET! Helt otroligt!!!


Hej!

Jag vill med detta mail ta upp den mycket viktiga frågan: geoengeneering, som pågår över Sverige, Europa och stora delar av övriga världen. Om du inte har hört något om detta så kan du googla på chemtrails och titta runt på de olika sidor som tar upp problemet. Det finns massor av rapporter på YouTube.

Du har kanske fått mail om detta från många olika håll redan, men i och med att jag inte ser att detta projekt varken kommer ut i massmedia och negligeras helt, så kräver jag svar på varför besprutningen av metallsaltsaerosoler i atmosfären via flygplan hålls hemlig för befolkningen och varför Sveriges regering överhuvudtaget tillåter att denna besprutning sker.

Att det sker, det finns det inga tvivel om. Vi är många som uppmärksammat och följt besprutningen som sker i stort sett dagligen och som onekligen skapar mycket negativa och kanske till och med oåterkalleliga konsekvenser för hela planeten.

Du själv och övriga i riksdagen, har kanske fått argumentet att detta är ett nödvändigt instrument för att minska den s.k. globala uppvärmningen, att vi är tvungna att ta riskerna det skulle kunna innebära, därför att klimathotet är så överhängande allvarligt i sig.

Dock, det är många av oss både bland svenska folket och i övriga världen som tror att den globala uppvärmningen är en bluff och används effektivt för att dölja diverse agendor.

Skulle vi se en viss uppvärmning beror den snarare på de metallsaltsareosoler som ständigt sprutas i atmosfären i kombination med de väldiga radioanläggningar som finns i mängder varav några stycken finns här i Sverige. Dessa radioanläggningar har en förmåga att hetta upp jonosfären och kan skapa rubbningar och obalans som vi misstänker att vi redan har sett kraftiga förödande smakprov på.

Det finns från många håll en önskan att kunna påverka och styra vädret, men detta innebär att man tror sig kunna leka Gud, man tar risker som är enorma och skulle kunna innebära en fullständig katastrof för allt levande.

Jag kräver öppna kort kring vad och varför VÅR luft, VÅRA vatten, odlingsmarker och jag själv tillåts bli förgiftad, utan att jag har varit med i beslutsprocessen.

Jag kräver ett omedelbart stopp av besprutningen över vårt land!

Jag hoppas att du som ska vara min företrädare i Sveriges riksdag tar ditt ansvar i denna oerhört viktiga fråga. Kanske du vet mer än mig om detta! Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning
Kit Larsen Hughes
070-403 89 09

Here's the Kucinich Space Preservation Act 2001, if some people still don't believe chemtrails exist, why would Kucinich have bothered then to make a proposition to try and ban them together with other dangerous weapons, if they don't exist...
Pdf-fil >>>


 

Jag sätter även in en förklaring i pdf-format om vad Chemtrails är författat av Febe Nilsson ordf. i Föreningen Ren Luft. Hon inleder förklaringen med dessa ord:

"Denna text är en sammanfattning i ämnet chemtrails. Vissa delar är utelämnade för att inte göra det hela för svårt och komplicerat att kunna överblicka. Man skulle egentligen behöva skriva en hel bok för att på djupet kunna täcka in de större sammanhang som är själva bakgrunden till syftet med chemtrails och för att tillfredsställande beskriva hur det är möjligt att kunna genomföra detsamma.


Återigen: vi behöver fastställa innan vi går vidare i ämnet, att chemtrails är en del i ett stort och komplext sammanhang och att denna text bara behandlar vissa valda delar. I texten utelämnas medvetet delar som är nog så viktiga att ta i beaktande och fördjupa sig i, men som kan bli för mycket att smälta i ett första skede.
Det finns tusentals människor över världen som både privat och som del i olika organisationer forskar kring chemtrails och aktivt arbetar för att sprida informationen vidare till allmänheten. Som alltid i alla sammanhang så finns det också de som istället sprider felaktig information i syfte att undergräva trovärdigheten för frågan och här är det viktigt att sålla kraftigt. Det finns rent ut sagt en hel del knasigheter utlagt på internet i form av videos och påståenden av olika slag.

Vissa saker som rör chemtrails - sammanhanget ställer vi oss bakom och andra inte. I denna text behandlas dock inte det . Vi kommer att ta oss ganska snabbt och kortfattat igenom ämnet chemtrails. Du som läser- försök att ha ett öppet sinne och tänk på att allt som skrivs i denna text går att kontrollera genom egen forskning."

Här är hennes pdf>>>

 
 
Här är lite mer information! Allt detta kan kännas helt galet när du läser det för första gången. Ta in det du orkar med... läs lite i taget...
Jag försöker upplysa om chemtrails och väcka opinion mot allt hemlighetsmakeri kring detta. Jag vill också gräva djupare i detta "kaninhål" som har längre och djupare gångar än vad många ens anar. Förgreningarna är bl.a. Mind Control, Smart Dust,Nano neuro teknik, Agenda 21, Movement 2045, HAARP och allt däremellan.
 

Det kemiska och biologiska krig som pågår ovanför ditt huvud kommer förr eller senare att skada din hälsa. Anledningen till att vi i Sverige "sprayas" beror på att vi, tack vare våra "politiker" numera samarbetar med Nato.
(Länk)

Anledningen till att vi "sprayas" bottnar i F.N.s Agenda 21 , där ett av flera "mål" är att eliminera up till 90% av jordens befolkning något som f.ö. blev uppenbart då F.N. höjde "svininfluensan" till en "pandemi" uppenbarligen i syfte att lura så många som möjligt att "vaccinera" sig med ett hälsofarligt "vaccin" vilket bl.a. tydligen ämnade sterilisera (polysorbate 80) så många som möjligt. Att F.N. försöker reducera jordens befolkning kanske låter fullständigt 'galet' men är dessvärre sant och allt är nedskrivit i ett dokument som går under titleln, Our Global Neighborhood , mer info. se bl.a., (Länk) (om länken inte fungerar klicka på "Hem" och i vänster kolumn på 'Agenda 21') Så här blev det: (Länk)

GMO (Länk), "vaccin" (Länk), farliga tillsatser i vår mat och dryck samt bl.a., nanopartiklar i allt från läkemedel, hudvårdsprodukter till målarfärg ämnar att skada och döda. De som varnade andra för "vaccinet" mot "svininfluensan" 2009 kallades bl.a., för "foliehattar", allt i syfte att förlöjliga dem och lura så många som möjligt att "vaccinera" sig. Många av de som av myndigheter och media olyckligtvis lurades, i god tro om att de skyddade sig mot viruset, lider fruktansvärt i dag, se bl.a., Livet efter sprutan (Länk) De som går och inbillar sig att s.k., chemtrails inte existerar är lika grundlurade. Kondensslingor efter vanliga plan skingrar sig relativt snabbt men chemtrails stannar kvar och sprider sakta men säkert ut sig för att slutligen tillsammans bilda ett "täcke" av farliga ämnen som sedan faller ner mot marken där människor tvingas inandas samtliga farliga substanser (även dricksvatten och mark förorenas). Den anti-rök kampanjer man numera för, ämnar tydligen att försöka dölja de skador som chemtrails orsakar (vi "politiker", "gjorde allt" för att få er att sluta röka skyll inte på oss om du nu blirvit sjuk - psykopater och deras undanflykter). Under de senaste årtionden så har bl.a., lung samt hjärt och kärl sjukdomar ökat drastiskt, främst i nordamerika där man har sprayat längre än i t.ex., norden (gå bl.a. till sidan "vacciner" och se studier i fråga om nanopartiklar)

Följande artikel från Natural News , av intresse, "Att förneka chemtrails kan vara hälsofarligt" , Denying chemtrails is dangerous for your health (Länk) Se även; i fråga om COPD/hjärt och kärl sjukdomar, Life expectancy and years of life lost in chronic obstructive pulmonary disease: Findings from the NHANES III Follow-up Study .
Robert M Shavelle et al. (2009) (Länk) Lungemfysem (Länk) Astma (Länk) När du väl blir sjuk så "erbjuder" givetvis läkemedelsbolagen dig hjälp, dvs., tjäna pengar på dig tills du dör. Makt och kontroll över andra vilket alltid leder till förödelse och död! Normala människor värnar om andras hälsa.

 

Att sätta stopp för dessa flygningar är ett måste!
 

HAARP:
Hemligt vapen används för väderförändringar och elektromagnetisk krigföring

Av Fred Burks
Översättning Gertie Dahlberg

http://www.WantToKnow.info/war/haarp_weather
_modification_electromagnetic_warfare_weapons

 

”Det är inte bara konspirationsteoretiker som är oroade angående HAARP. EU kallade projektet ett globalt bekymmer och skickade en resolution där de önskade mer information om deras hälso- och miljörisker. Trots denna oro insisterar tjänstemän på HAARP att projektet inte är mer hotfullt än en forskningsanläggning för radiovågor.” Citerat från a documentary Kanadas Allmänna Broadcasting network CBC. 

Tillägnat med medkänsla och sorg för de många som lidit och dött i jordbävningen på Haiti, tsunamin i Indonesien och orkanen Katrina.

Kära vänner!

HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program ) är ett föga känt, ändå mycket viktigt, militärt försvarsprogram i USA som har genererat en hel del kontroverser under åren inom vissa cirklar. 

Trots att det förnekas av tjänstemännen vid HAARP så hävdar några respekterade forskare att möjligheten för HAARP för hemlig, elektromagnetisk krigföring är designad till att överföras till USAs militär för att de skall kunna uppnå sitt mål  stated goal om fullskalig dominans till år 2020. Andra går så långt som till att påstå att HAARP använts för väderförändring för att orsaka jordbävningar och tsunamis och för att förstöra globala kommunikationssystem osv.  

Vissa viktiga aspekter i deras program hålls hemliga för orsaker som ”national security”. Ändå finns inga tvivel om att HAARP och elektromagnetiska vapen, kapabla att användas i krigföring, existerar.  Enligt den officiella HAARP website , är det ett vetenskapligt strävande efter att studera jonosfären och dess beteende, särskilt då med tyngdpunkten på att få möjlighet att förstå och använda det för att förstärka kommunikations- och övervakningssystem för både civila och försvarsändamål.  Jonosfären ionosphere är det känsliga övre lagret i vår atmosfär, som sträcker sig omkring 5-100 mil ovanför jordens yta.

HAARP website acknowledges medger att experiment utförs som använder sig av elektromagnetiska frekvenser för att skjuta pulserade direktenergistrålar för att ”tillfälligt egga ett begränsat område av jonosfären” ionosphere .  En del forskare påstår att avsiktliga störningar på detta känsliga lager kan få stora, och till och med förfärliga. konsekvenser. Berörda forskare som Dr. Michel Chossudovsky vid University of Ottawa och Alaskas  Dr. Nick Begich (son till en kongressman i USA) presenterar bevis för att dessa störningar även kan orsaka tsunamis och jordbävningar.

Två mycket viktiga dokumentärer, en av Kanadas CBC och det andra av History Channel, avslöjar det inre arbetet på HAARP på ett mycket kraftfullt sätt.  Den mycket vetenskapliga CBC-dokumentären inkluderar detta nyckelcitat:

 ”Det är inte bara konspirationsteoretiker som är oroade angående HAARP. EU kallade projektet ett globalt bekymmer och skickade en resolution där de önskade mer information om deras hälso- och miljörisker.  Trots denna oro insisterar tjänstemän på HAARP att projektet inte är mer hotfullt än en forskningsanläggning för radiovågor.”    

För att läsa EUs dokument som ifrågasätter HAARP och electromagnetic weapons click here .

Den verkliga lydelsen i dokumentet säger att EU ”anser att HAARP genom sin förmåga till långtgående påverkan på miljön är ett globalt bekymmer och påkallar att dess lagliga, ekologiska och etiska konsekvenser blir undersökta av en internationell, oberoende grupp innan vidare forskning och tester utförs”.  Detta avslöjande dokument säger vidare att EU beklagar det upprepade avslaget av USAs regering att sända någon för att lämna bevis för HAARP. 

För att se detta engagerande 15 minuter långa dokumentärprogram från CBC click here . För en mer detaljerad och avslöjande 45 minuter lång dokumentärfilm från History Chanel, både om HAARP och andra hemliga vapen som används för elektromagnetisk krigföring

click here .  Här nedan är två citat ur dokumentären från History Channel: 

”Elektromagnetiska vapen … skickar iväg en osynlig smocka hundratals gånger mer kraftfull än den elektriska ström som finns i en blixt. Man kan skjuta en fienderobot bort från skyn, en annan kan användas till att förblinda soldater på slagfältet, ytterligare en annan kan kontrollera en bråkig folkhop genom att ytligt bränna deras skinn.  Om det detonerar över en stor stad kan ett elektromagnetiskt vapen förstöra all elektronik på sekunder.  De använder alla en riktad energi för att skapa en kraftfull elektromagnetisk puls.” 

”Riktad energi är en så kraftfull teknik att det kan användas till att hetta upp jonosfären för att få vädret till att bli ett krigsvapen.  Föreställ er att man använder en flod för att förstöra en stad eller tornados för att decimera en armé som närmar sig i öknen.  Militären har ägnat en enorm mängd tid på väderförändring som ett koncept för bataljmiljöer.  Om en elektromagnetisk puls går av över en stad så skulle i stort sett alla elektriska saker i våra hem sluta att fungera och de blir permanent förstörda.” 

För de som fortfarande tvivlar på att sådana förfärliga, hemliga vapen har utvecklats, här  är ett intressant citat från  an article   i Nya Zealands ledande tidning, The New Zealand Herald :

”Topphemliga krigstidsexperiment utfördes på Aucklands kust för att en tidvattenvågbomb skulle göras perfekt, avslöjar offentliggjorda papper.  USAs Försvarschef sa att om projektet hade blivit komplett innan krigsslutet kunde det ha spelat en roll lika effektiv som den som atombomben gjorde.  Detaljer om tsunamibomben, känd som Project Seal , ligger förpackade i 53 år gamla dokument, släppta av Ministry of Foreign Affairs and Trade .”

Om militären i hemlighet utvecklade ett vapen som kunde orsaka en tsunami för mer än ett halvt sekel sedan, vad sorts avancerat, dödligt vapen finns nu tillgängligt? Och varför vet allmänheten fortfarande ingenting om hemliga vapens utvecklande för mer än 50 år sedan? För att förstå varför media inte skriver om dessa högst viktiga frågor click here . Helt klart är att Militären har kapaciteten att orsaka en tsunami och även att orsaka jordbävningar och orkaner.  Det är tid för oss att sätta igång och sprida några ord om detta vitala ämne. 

Genom att jag gjort översättningar för generaler i mitt arbete som översättare för USAs Inrikesdepartement, my work as a language interpreter har jag lärt mig att militära planerare alltid är intresserade av utveckling av de mest förödande vapen som är möjligt. Dessa vapen hålls hemliga så länge som möjligt, åberopande att det är för nationell säkerhet.  De många lager av intensiv hemlighet, både inom militären och regeringen, resulterar i att mycket få människor är medvetna om de ohyggliga kapaciteter för död och förstörelse som har utvecklats under åren.  Det finns många exempel på stora försvarsprojekt som hållits från allmänhetens ögon under åratal och även årtionden.

Det massiva Manhattan Project (utvecklingen av den första atombomben) är ett sådant exempel.  Byggandet av en hel stad för att stödja projektet i Oak Ridge, Tennesse var succéfullt hemlighållet successfully kept secret , även från statens guvernör.  Stealth-bombaren (smygbombare) hölls topphemlig under många år och allmänheten har fortfarande ingen möjlighet att känna till dess fulla kapacitet.  Det är genom användandet av den mycket organiserade militären och underrättelsetjänsten som eliten i vår värld power elite , som arbetar i kooperation med nyckelallierade i regeringen och kooperativt ägande av media, kan genomföra stora mörkläggningar och hemliga operationer som dessa som involverar HAARP. 

En del forskare har ställt frågor om possible involvement of HAARP när det gäller stora katastrofer såsom nu jordbävningen i Haiti och tidigare tsunamin i Indonesien och orkanen Katrina.  Kan dessa händelser ha varit HAARP-experiment som gått snett?   Kanske de även har orsakats av dolda beståndsdelar som tjänade på kontroll av denna förödande teknologi. Naturligtvis, katastrofer som dessa händer regelbundet av naturliga skäl, ändå, när man börjar undersöka det, det är en del mycket underliga saker runt just dessa katastrofer.  Bevisen är ofullständiga men med det vi vet och det som är okänt om de enorma destruktiva kapaciteterna hos detta vapen så återstår allvarliga frågor. 

Jesse Ventura , förre guvernören i Minnesota, har också gjort ett uttalande om HAARP som har skapat lite sensation men ändå ger en användbar information.  För många andra idéer och förslag på hur ni kan vidareutbilda er själva och vad ni kan göra för att hjälpa till med att informera andra om det här hemliga programmet och på så sätt göra en förändring i vår värld – du kan informera media och andra sajter på nätet, du kan informera politiker om detta hemliga vapen click here , here , here , and here .

 

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes

Most people cannot tell the difference between fake and real ones, so nearly anyone can pass off a rolex replica sale as a real one. Wealthy citizens, of course, have no reason not to get the real thing. Also, while most people will not notice any inauthentic qualities, just the owner knowing that the replica watches is not genuine is enough for some watch buyers to avoid replica Patek Philippe watches. rolex replica sale purchases are on the rise for several reasons. replica watches sale are becoming increasingly expensive, so those who once could have afforded a Rolex now cannot. Also, replica watches are now more realistic and similar to their genuine counterparts, so buyers do not feel that the rolex replica uk are purely imitation.