Riane Eisler

Vår värld lider av ett femtusenårigt underskott på "yin"-kraft eller i dagligt tal kärleksfull empati och intuitiv insikt, och överskott på "yang" och krig. Det finns dock förhoppningar om att vi kan balansera upp detta underskott! Bland annat med nya kunskaper om vår historia. Forskningar har numera visat att det funnits andra kulturer med bättre balans, ett "linking"-samhälle istället för dagens "ranking", ett "gudinne"-samhälle som vi inte vetat mycket om, och som dränkts i "segrarnas historia" med den manlige stridsguden.
Detta ger en stor förhoppning om att "något annat är möjligt"."Ja, något annat har i varje fall funnits, det framgår klart av den forskning som Eisler sammanfattar i boken. Konturerna av kvinnans glömda historia, 'en sjunken kontinent som långsamt stiger upp ur havet' (Elin Wägner) har äntligen blivit synliga för blotta ögat." Och vi står nu på gränsen till ett mänsklighetens medvetandesprång!

Nå, en av dem som beskrivit detta, och dessutom hela historien ur ett "kvinnligt" perspektiv på ett inspirerande sätt heter Riane Eisler. Hon har beskrivit en annorlunda historia om våra kulturella rötter i sin bok "The Chalice & the Blade" i svensk översättning ”Bägaren & Svärdet”. Hon är en internationellt erkänd forskare, futurist, aktivist samt föreståndare för ”Center for Partnership Studies” i Pacific Grove i Kalifornien. Det går bra att gå in på

www.partnershipway.org för ytterligare information.

Boken ger dig den andra, mörklagda halvan av historien, den visar att vår historieskrivning till stor del vilar på en gigantisk lögn. Krig och könskrig är varken heliga eller biologiskt förutbestämda. Den visar på att kvinnor och män en gång levde samman i samhällen som vördade närande och fruktbarhet. Det är en revolutionerande, omvälvande bok!

Den skrevs för ca 30 år sedan och har blivit översatt till 20 språk (bl.a. kinesiska, ryska, hebreiska, japanska, danska och norska), och originalutgåvan är nu inne på sin 35:e upplaga. Eva Moberg tog upp den i DN 1994, men först nu, elva år senare, kommer den äntligen på svenska! Gunilla Winberg, har tagit sig före att översätta den på eget bevåg med lite hjälp av Kit Larsen och med lite stöd från föreningen "Framtiden i våra händer".

 
 
 

Site Meter