Läs mer här på Dr Osmanagich hemsida>>

Pyramider i Bosnien!

Utgrävningarna har hittills kunnat fastställa att det finns fem pyramider i Pyramidernas Dal.
De har fått namnen: ”De Bosniska Pyramiderna Solen, Månen, Draken, Moder Jord och Kärleken”.

 

Beskrivning av området!

 

Secrets of the tunnels underneath the "Sun Pyramid">>>

 

 

Jag och Mike gjorde en resa till Bosnien för att verkligen förvissa oss om att detta är sant! Vi var trettio intresserade som åkte dit! Det var oerhört intressant! Här är några bilder jag tog! Det kommer mer vartefter!

Block vid månpyramiden

Månpyramiden

 

Block på Solpyramiden

 

Vår guide Haris Delibasic på solpyramiden som är täckt av bevisad människogjord cement.
Den är mycket starkare än den cement vi har idag!

 

Månpyramiden


Lite fakta om pyramiderna i Bosnien

De högsta och äldsta pyramiderna finns i Pyramidernas dal i Bosnien-Herzegovina vid stade Visoko!

I april 2005 upptäckte Dr Osmanagich (läs mer om Dr Osmanagich längre ner) två regelbundet formade kullar vilka senare döptes till de Bosniska Pyramiderna Solen och Månen.

Under tusentals år hade lokalbefolkningen betraktat dessa kullar som naturliga fenomen eftersom de var helt täckta av vegetation. ”Kullarna” har emellertid triangulära sidor och är exakt placerade i de fyra väderstrecken.

Alltsedan 2005 då den ideella ”Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation” bildades har världens största tvärvetenskapliga arkeologiska projekt utvecklats. Över 340 000 timmar har lagts ner för utgrävningar, undersökningar och tidsbestämningar av fynden.

Solpyramiden är 220 m hög (den högsta i Egypten är 147 m). Den Bosniska Solpyramiden har, enligt ”the Bosnian Institute for Geodesy” den mest exakta orienteringen mot det kosmiska norr med en felavvikelse i grader och minuter på 12 sekunder!

Den Bosniska Solpyramiden är helt täckt av rektangulära cementblock. Dessa block har en extrem hårdhet och låg vattenupptagningsförmåga.

Pyramiderna är täckta av jord, som enligt ”the State Institute for Agropedology”, är omkring 12 000 år. ”Radiocarbon”-datering av terrasserna, vid den Bosniska Månpyramiden, bekräftar att terrassen är byggd för
ca 10 350 år sedan +/- 50 år.

Under de Bosniska Pyramidernas dal finns ett utbrett underjordiskt nätverk av tunnlar och kammare (ca 16 km).

Keramiska skulpturer som väger upp till 9 ton, har upptäckts i den underjordiska labyrinten.

På bara sex år, har under utgrävningarna i Bosnien, utvecklats tvärvetenskapliga metoder för att utforska denna komplexa struktur ur såväl fysisk, energimässig som andlig dimension. Enligt Dr Osmanagich har man fått banbrytande resultat som påverkar hela kunskapsområdet ”Pyramidvetenskap” och historieskrivningen förändras efter varje ny upptäckt.

Ovanstående information är hämtad och översatt av Gunbritt Mars från en artikel skriven 2012-01-24 av Dr Osmanagich ”Bosnien Pyramid of the Sun Foundation”.

Om Dr Sam Semir Osmanagic:
Dr Osmanagic är ”Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences” och professor i ”Antropology at the American University in Bosnia-Herzegovina”. Dr Osmanagich har under flera årtionden undersökt pyramider.


Mer information här om den första konferensen
BOSNIAN
VALLEY OF THE PYRAMIDS
Discovery and Road to Recognition>>>

 

Pyramider i Sverige!

Platsen för pyramiderna i Jämtland är Gröndalen som ligger i västra Jämtland. En mil före Åre tar man av söderut vid Undersåker och mot Vålådalen. Strax före Vålådalen viker man av åt vänster mot Vallbo Där tar vägen slut så då återstår ca en mils vandring upp mot Anarisfjället och Gröndalen Den största pyramiden är 30 meter hög.

Dessa uppgifter har jag hittat i Carl-Anton Mattssons bok ”Forntidens Pyramider”

 
Site Meter
After all you have come forward to spend money in buying that replica watches sale, and just don’t mind sparing few more bucks to get the best range out from them. replica watches sale vary in cost. Replica watches are the best solution if you cannot afford to purchase so expensive original rolex replica sale. Some individuals love the look of world renowned branded watches on their wrist especially breitling replica sale, but are reluctant to spend lots of cash that a genuine watch costs. We would like you to visit our latest assortment of famed rolex replica sale. Our online shop can offer you wonderful rolex replica sale collections. "What's the best replica on the market?",that is a tough question to answer, because there are different criteria for determining the "best" of any category of replicas.