KulturKulturKultur

  Kultur är odling. Kulturen ger oss

förädlad natur, musiken och konsten,

det vi bygger tillsammans, filosofin,

idéerna och idealen, gemenskaper, lagen och rätten,

språk, seder och bruk, biblioteken, teatrarna,

samhällen, stater, skaparglädjen och skönheten,

civilisationer, fantasin och andakten och

drömmarna vid lägerelden.

Kulturen ger oss dikten, sagan och sången,

trygghet och samhörighet,

glädje och mening. Kulturen låter oss se bakåt i tiden,

rättfärdighet, kunskap och känna samhörigheten

och förnuft med dem som gått före oss.

Kulturen ger oss en hembygd.

Kultur är skrattet och en historia

och gråten tillsammans,

kärleken, ömheten. Kultur låter oss ha

vänskapen, minnena,

saknaden och sorgen och drömma om framtiden.

Kulturen ger oss hopp och längtan.

Kultur är att arbeta, bygga och bo, trösta och hjälpa,

Kultur är motsatsen till

att uppfostra och vårda, till våld och krig.

Kultur är tid. Kultur är fred på jorden,

tid för varandra och varsamhet med människor,

tid för barnen, och natur,

tid för arbetskamrater

och vänner. Kultur är stilla förundran,

tid att leva och mod att leva.

  Bengt Bratt

Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes
Many common luxury watches nowadays can range between one thousand dollars and twenty rolex replica sale dollars. It is not frequently that you will find a watch that is six figures, as replica watches of that caliber are often special pieces that are made for a specific occasion. replica watches sale are made with a multitude of precious metals, such as silver, gold, and platinum. Unfortunately, most people cannot afford such prestigious materials. Due to the fact that replica watches sale are so revered and sought after, many people want them, but due to financial restrictions, simply cannot own them. For the average person, the closest alternative to a real, authentic rolex replica sale are Calatrava replica watches. A replica watches sale combines the thrill of owning a high quality item with the lower price of a knock-off.