MERITFÖRTECKNING
pdf-fil >>>  

Namn: Kit Larsen Hughes

E-post: yinsikt@telia.com

Medborgarskap: Svenskt

Civilstånd: Gift

Körkort: B

Hemsida: www.yinsikt.se

Mina nyckelkompetenser är:

* att göra hemsidor

*
att undervisa i Sfi

* att hålla föreläsningar

* att göra utställningar

 
Jag har även suttit i styrelsen för
   

Jag målar tavlor i akvarell, akryl och olja och har utställningar.

___________________________________________________________

Lärarerfarenheter
Nu är jag pensionär! Jobbar ibland som privatlärare i svenska!

Svensk Konversation - Startprojektet - 2010

Lärare i svenska f. Invandrare -
Söderorts Vuxengymnasium 2006>>>
Undervisade invandrare i svenska, Sfi B och C-nivå
Jobbar även med Active Citizenship och Fokus på Livet
Gör och uppdaterar hemsidan, uppdaterar informationstavla

Praktikanskaffare
Elvira Kunskapsutveckling 2006

Lärare i svenska f. Invandrare -
Competens, Utbildningsborgen, Elvira 2002-2006
Undervisade invandrare i svenska, Sfi-B-nivå och i yrkessvenska

  Vikarie som lärare i svenska f. Invandrare -
Inom alla företag 2003-2005

Lärare i svenska f. Invandrare -
Lernia, Liber, Livstycket
2001
Undervisade invandrare på alla nivåer

Lärare i svenska f. Invandrare -
Västerorts Vuxengymnasium
2000
Undervisade invandrare i svenska, Sfi-B-nivå

  Lärare i svenska f. Invandrare -
InfoKomp/Stockholm
1999-00
Undervisade asylsökande i grundläggande svenska, data, kultur,
gjorde studiebesök och gav samhällsinformation,
samarbetade även med regissör Kent Ekberg i ett teaterprojekt,
TEATER ASYL- Den första berättelsen

  Lärare i svenska f. Invandrare -
IVU/Gröndal
1998
Undervisade asylsökande i grundl. svenska, gav samhällsinformation
och gjorde studiebesök.

  Lärare i svenska f. Invandrare -
Kom-Vux/ Norrköping
1995-96
Undervisade en kvinnogrupp i svenska på förmiddagen
och blandade grupper på eftermiddagen.

  Lärare i franska och tyska -
Rudolf Steinerskolan i Norrköping 1994
Karlsängskolan i Nora 1978-80
Gymnasie och högstadienivå

  Cirkelledare -
TBV, ABF, Kursverksamheten, Medborgarskolan/
1967-85
Franska, engelska och tyska - nybörjare/fortsättning,
konversations- och företagskurser.
Arbetade två kvällar/vecka.

Lärarvikarie -
Diverse skolor/ Stockholm, Nora och Norrköping
1972-94
Undervisade i alla ämnen/gymnasie-högstadienivå,
hemspråkslärare i franska och tyska.

  Utbildning
Svenska som andra språk 20p -
Stockholms universitet 2001

Reseledarutbildning -
Seniorresor/ 3 dagar
2000
Retorik, Guideteknik, Reseledarroll

  RFSU-informatör -
RFSU /Riksförbundet för sexuell upplysning/ 3 helger
1998
RFSU-kunskap, Fakta om HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar, olika preventivmedel. Abort, Etik, Sexualitet och samlevnad,
Homosexualitet, förhållningssätt, metodik.

  Spanska -
KomVux/Norrköping
1995  

Tyska med EU-kunskap -
Linköpings Universitet/ 15 veckor/
1992

Tyska som fackspråk, ekonomisk inriktning -
10 poäng, Europa/EU-kunskap - 5 poäng

Cirkelledarutbildningar -
TBV, Medborgarskolan, Kursverksamheten, ABF
1967-78
Ledaren och gruppen, kommunikation, inlärning och människosyn,
planering av studier, metodik.

Franska 40 p, Pedagogik 20p, Sociologi 20p -
Stockholms Universitet
1968-71

Franska, Premier degrée -
Grenobles Universitet/ 2 terminer
1965-66

___________________________________________________________

Studentexamen 1965
Skanstulls Gymnasium/ 4 år

___________________________________________________________

Mediaerfarenheter
Producent -
för Vändpunkten på Folkkulturcentrum 2005-
Samordnar, gör affischer och program och marknadsför.
Se under Evenemang t.v.

  Marknadsförare -
”Från Svärdet till Bägaren”
7 mars Stockholms stadsteater 2005
Framtiden i våra händer
se Evenemang >>>

Projektledare, föreläsare -
Temadagar i jämställdhet i gymnasieskolorna 2004
Hemsida: www.feministpaketet.nu
under Dåtid-Nutid, Vår dolda historia

Seminarieanordnare -
Feminalen>>>
KUG, Kvinnor utan gränser 2003

Marknadsförare -
Historiska museet
1997
Marknadsförde utställningen och seminariet
"Efter tusen år av tystnad">>>

Utställningsproducent -
Arbetets Museum i Norrköping, KomVux, olika bibliotek
1994-97
Producerade efter en egen idé en utställning med namnet
"Gudinnor, Mödrar, döttrar, vart tog ni vägen"?
Om religionens påverkan på människans självbild.
Se bilder från utställningen>>>
Sammanfattning>>>

Ordförande i Norrköpingsföreningen -
Internationella kvinnoföreningen/IKF
1993-95
Hemsida Internationella Kvinnoförbundet>>>
Medverkade i tidningredaktionen för "All världens kvinnor">>>

  Reporter, Foto-annons -
Tidningen Inköparen/Göteborg
1991-92
Erbjöd företag marknadsföringskoncept genom besök, intervjuer,
fotografering, annonser, layout och skrev artiklar för publicering.

  Taltidningsredaktör -
Norrköpings Tidningar, Folkbladet/Norrköping
1990-92
Redigerade tidningsartiklar, läste in dem på band för utsändning.

  Annonskonsulent -
Folkbladet/Norrköping
1988-91
Sålde annonser till företag, organisationer,
gjorde layout på annonsförslag/skisser.
Ansvarig för annonsspecialer/temasidor, samordnade arbetet.

Filmbeställare och arkivarie -
Sveriges Radio/Stockholm
1970
Tog kontakt med olika filmproducenter och arkiverade filmer.

OS-värdinna -
Olympiska Spelen/ Grenoble
1967-68
Arbetade som tolk för pressen, ledsagade VIP-personer,
assisterade underhållare och tolkade från franska till tyska och engelska.

Utbildning
Dreamweaver - Photoshop
NTI - Liljeholmen 20 veckor 2005 - 06

Projektledarutbildning -
Lexicon/ 16 veckor
1997-98
Ledarskap, projektledning, projektekonomi, projektstyrningsverktyg,
kalkylprogram - Excel 7.0, ordbehandling - Word 7.0,
presentationsprogram - Power Point.

TV-Mediautbildning -
Programbolaget/ 12 veckor
1993
Grundläggande utbildning i professionell TV-produktion.

Layout och marknadsföring -
A-Pressen Stockholm/5 helger
1989-90
Säsongsplanering, aktivitetsplan, aktivitetsmix, medier, budgetering.

_____________________________________________________________

Administratörserfarenheter
Arbetsförmedlare/projekt -
Arbetsförmedlingen/ Norrköping
1993
Jobbsökaraktiviteter för ungdomar.

Sekreterare/Kursadministratör -
Luftfartsverket, Utbildningssektionen
1987-88
Administrerade kurser, skickade kallelser, bokade lokaler,
framställde trycksaker, läste in kursläromedel till flygplatspersonal,
anordnade konferenser.

Sekreterare/Handläggare -
SMHI, Utbildningssektionen/ Norrköping(vik)
1987
Medverkade vid planering av kommande års personalutbildning.
Kontaktade interna och externa lärare, konsulter och i samråd
med dem upprättade kursplaner och gjorde kursbeskrivningar.

Kurs- och konferensadministratör -
Kursverksamheten/Norrköping
1983-85
Planerade verksamheten i ett 15-tal språk, riktad dels till allmänheten,
dels till företag, institutioner och organisationer. Undervisade även i franska
på företag och i nybörjargrupper och avancerade grupper. Arbetet innebar
tät kontakt med lärare, deltagare och personal vid utbildningsavdelningar.
Arbetade med verksamhet på vårdinstitutioner, etablerade Pensionärsuniversitet i Norrköping genom marknadsföring
och olika arrangemang. Framställde olika trycksaker.

Utbildning 
Arbetsförmedlingens introduktionskurs -
Arbetsförmedlingen/ 5 veckor
1993
Arbetsmarknadspolitikens inriktning, AMV:s grundsyn,
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, AMV:s ADB-system, AF:90,
Offentlighet och sekretess, det professionella samtalet.

PA-utbildning -
Linköpings Universitet/(1 termin)
1992
Organisationsteori, nationalekonomi; 6 poäng

  Sekreterarutbildning -
AMU Norrköping/ 2 terminer
1986-87
Svenska, engelska, tyska, franska med affärskommunikation,
Företagsekonomi, Kontorsadministration, Textbehandling, ADB.

___________________________________________________________

Vårderfarenheter
Behandlingsassistent -
Wäxthuset, Väddö och Menthor, Norrköping
1997 

Sjukvårdsbiträde -
Hemtjänstassistent 1971-86
Diverse sjukhus och -hem/Stockholm, Nora och Norrköping
Arbetade med att stötta, vårda främst gamla människor.

Utbildning
Psykosocialt behandlingsarbete -
KomVux/ 2 terminer 1996-97
Organisationskunskap, Kommunikation, Psykosocialt arbete,
Socialkunskap, Vårdkunskap.

Psykologi -
KomVux/Norrköping
1994

Sjukvårdsbiträdeskurs -
Danderyds sjukhus 1971

*******************************************
Med vänlig hälsning
Kit Larsen Hughes
070-403 89 09


©Kit Larsen Hughes
 
Site Meter
It’s rare to find such a complete women’s selection. We’re proud to provide it. replica watches uk are synonymous with style and class. We offer a beautiful, luxurious and affordable alternative to the very pricey replica watches sale. With Amatory you don’t have to be Donald Trump to enjoy a Rolex watch.” Patek Philippe Replica Watches is a style having quite enough admirers both among men and women. When you've got everything pretty much how you want it, choose the right breitling replica uk for your cabinet. Follow these tips and you're sure to have a trendy, functional replica watches sale in no time. Patek Philippe watches are one of the most recognized brands in the world.replica watches uk story is full of wonderful events. The company has many unusual clocks. rolex replica uk is the result of an avant-garde aesthetics and philosophy of looking for creative perfection.