BIBELNS TILLKOMST

En historia om krig, politik
och förfalskningar
Åse Kleveland

Monoteismen pdf-fil>>>
Citerat ur inledningen

"De monoteistiska religionernas tillkomst beskrivs vanligen som en serie av uppenbarelser från Gud till Moses på 1200-talet fvt, till Jesus under första århundradet av vår tideräkning och slutligen till Muhammed på 600-talet. Men jag menar att det i stället handlar om en kontinuerlig evolution som pågått från 160-talet fvt
och som fortfarande pågår idag. Monoteismens startade i den grund för det nya judiska landet som mackabéerna skapade mellan 160- och 140-talet fvt. Den gick via de fundamentalistiska och upproriska judiska jahad/chrestiani, vars texter återupptäcktes i Dödahavsrullarna från Qumran, och vidare till kejsar Hadrianus
som skapade ett nytt evangelium till jahad/chrestiani om att den Messias som väntade på redan hade kommit. I nästa steg förde Muhammed fram den kristna Bibelns lära inom den orientaliska kristendomens ramar och det som kallas islam uppkom.

De monoteistiska religionerna har utvecklats i en kontinuerlig evolution från den mackabeiska befrielsekampen på 160-talet fvt och de har ända sedan starten burit med sig samma destruktiva filosofiska DNA. Detta DNA består i påstått gudomliga uppmaningar till avskiljande, splittring, hat, krig, terror och folkmord och de
monoteistiska religioner kommer att fortsätta att skapa just sådana effekter så länge som människor tror att dessa uppmaningar är något som förmedlats från Gud.

Det finns bara ett sätt att desarmera den monoteistiska filosofin och det är genom kunskap. Den här boken beskriver den sanna bakgrunden till de monoteistiska religionernas tillkomst och denna kunskap kan befria människor från det förtryck som dessa religioner utövar. Kunskap om vilka som egentligen skapade monoteismen,
varför de gjorde det och vilka källor som de använde sig av ger en kraft som kan bryta igenom de monoteistiska religionernas anspråk på att förmedla gudomliga sanningar.

Den gudomliga kraften är kärlek, glädje och upplysning, inte hat, terror och blind underkastelse. Kärleken, sanningen och kunskapen kommer därför förr eller senare segra över hatet, lögnen och okunskapen."
Järfälla i september 2010
Åsa Kleveland

 

 

 

 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes